Op deze pagina reflecteer ik op mijn vaardigheden aan de hand van de competenties en het niveau dat gekoppeld is aan het tweede jaar van de opleiding.

Sterke kanten

Researchen

Het afgelopen schooljaar heb ik me enorm verbeterd op het gebied van researchen en factchecken. Tijdens mijn stage heb ik hier niet super veel aan gewerkt, maar toen ik terugkwam op school in de tweede periode ben ik hier direct mee aan de slag gegaan. Tijdens het project de Mediaredactie begon ik met het lezen van boeken zoals ‘Wij Zijn Bellingcat’, ik heb me toen vooral ingelezen op verschillende research technieken. Vervolgens heb ik tijdens de Nieuwsredactie vooral research gedaan in de crossmediale weken. Ik vond het dan leuk om achtergrondinformatie te verzamelen om een tool te maken voor bij de productie. Dit is een voorbeeld van een tool die ik toen gemaakt heb. In de Buitenlandredactie merkte ik hoeveel ik vooruit was gegaan in mijn researchvaardigheden. Ik had het gevoel dat ik binnen de korte tijd van het project, echt veel te weten was gekomen over het onderwerp. Ook heb ik tijdens dit project de leiding genomen over de factcheck opdracht, hierbij wist ik meteen waar ik terecht kon voor bronnen.

In mijn portfolio zie je mijn ontwikkeling van deze competentie in alle producten terug. Vooral bij de FACTORY heb ik mij kunnen ontwikkelen. Toen ik de activiteit voor de ervaringsweek mee mocht bedenken heb ik al mijn opgedane kennis in praktijk kunnen brengen.

Produceren

Ik heb het afgelopen jaar enorm veel geoefend met het maken van snel nieuws. Dit begon bij mijn stage, hier produceerde ik vaak meerdere stukken per dag. Ook schreef ik hierbij interviews en langere stukken. Na mijn stage heb ik ook de Nieuwsredactie doorlopen. Hier heb ik de vaardigheden die ik bij mijn stage heb geleerd, enorm benut. Ik heb veel positieve feedback mogen ontvangen op de producties die ik toen heb gemaakt. 

Met complexere stukken heb ik vooral mogen oefenen met mijn werk bij Innovation Origins na mijn stage. Ik maakte vaak ingewikkelde stukken over wetenschap en de medische wereld. Ook bij de buitenlandredactie heb ik meer kunnen leren over ingewikkelde producties. Door een buitenlandse productie te moeten maken vanuit het binnenland moesten we veel research doen en heel veel achtergrondinformatie weergeven in de productie. Uiteindelijk ben ik erg blij met het resultaat, die is hier te bekijken.

Minder sterke kanten

Reflecteren

Hoewel ik het afgelopen jaar prima doorlopen heb, ben ik niet vaak tevreden geweest met mijn prestaties. Ik ben vaak te kritisch op mezelf. Dit merkte ik vooral tijdens de nieuwsredactie, waar ik vaak kritischer was op mijn eigen producties dan op die van anderen. Ik vond het vooral lastig om eerlijk te reflecteren op mijn eigen producties. Om me hierin te verbeteren, volg ik het komende half jaar de minor: ‘Your Future Work’. Deze minor van Fontys focust zich op het door ontwikkelen van professionele vaardigheden. Er zal veel aandacht worden besteed aan persoonlijke ontwikkeling, dit zal mijn zelfreflectie ten goede komen.

Vernieuwen

Ook op het gebied van vernieuwen zou ik me graag willen verbeteren. Ik ben erg trots op wat ik heb neergezet in de activiteit van de ervaringsweek, waarin ik mijn kennis op een vernieuwende manier inzet. Toch blijft het voor mij lastig om vernieuwende onderwerpen of productiewijzen te bedenken, omdat ik het lastig vind om ‘out of the box’ te denken. Om mij hierin te verbeteren zal ik tijdens R&P ‘experimentele vormen’ volgen. Hierin hoop ik veel inspiratie op te doen en ook te leren op welke manieren journalistiek zich kan uiten buiten de standaard productievormen.

Competentietabel

In de onderstaande tabel zie je hoe ik mijn competenties aantoon in mijn vrije ruimte en in welk(e) product(en). Ik ga hierbij uit van het niveau dat in het tweede jaar van de studie bereikt moet worden.

CompetentieNiveauFACTORYInnovation Origins(IO)
PublieksgerichtheidHeeft contact met het publiek om eigen producties te evalueren, om oog te krijgen voor nieuwsbehoeftes en om een bronnennetwerk uit te breiden. Baseert onderwerpen, invalshoeken en bronnen op verschillende doelgroepen. Geeft waar nodig om correcte wijze de aard/bedoeling van zijn producties weer.Alle activiteiten van de FACTORY sluiten aan bij de behoefte voor betrouwbaar nieuws. Bij de FACTORY verkiezingsnacht schreef ik een stuk over een foute uitspraak van de oud-president Trump. Hierbij heb ik de bronnen duidelijk weergegeven.Bij IO was ik onder andere bezig met het kijken naar de reacties en het kijken op de Facebookpagina. Hier zag ik dan reacties van lezers op mijn stukken of zelfs suggesties voor onderwerpen. Ik ging vaak aan de slag met deze input. Ook heb ik bij IO mijn netwerk uitgebreid met heel veel deskundige bronnen op het gebied van innovatie.
ResearchenVerzamelt in teamverband binnen gegeven themagebieden relevante informatie uit schriftelijke en mondelinge Nederlands- en Engelstalige bronnen en beoordeelt deze op betrouwbaarheid. Bedenkt eerdere invalshoeken bij actuele gebeurtenissen.Bij de FACTORY activiteiten draait alles om het vinden van de juiste informatie. Deze competentie toon ik dus zeker aan met dit deel van mijn portfolio.De stukken die ik schreef voor IO gingen vaak over onderwerpen waar ik nog niet zoveel van wist. Voorafgaand aan het schrijven van deze stukken, deed ik veel onderzoek. Dit betrof online onderzoek in zowel Engels als Nederlands. Ook sprak ik verschillende professoren van universiteiten en artsen.
ProducerenMaakt individueel en in teamverband eenvoudige zelfgekozen producties voor verschillende mediumtypen en doelgroepen en maakt daarnaast inhoudelijk complexere producties. Stemt Nederlands taalgebruik af op vorm. Plant en organiseert het journalistieke
werk op middellange termijn.
In het geval van de verkiezingsnacht maakte ik een factcheckartikel. Deze artikelen vergen veel onderzoek en steken daardoor vaak wat ingewikkelder in elkaar. Het was ook van belang om de informatie eenvoudig te presenteren. Ik maakte bij IO stukken voor de doelgroep van het platform. Ik maakte complexe stukken met (vaak) wetenschappelijk taalgebruik. Ik plande ook interviews om af te nemen voorafgaand aan de producties.
VernieuwenBedenkt een vernieuwende journalistieke
werkwijze, vorm of dienst die aansluit bij de
behoeften van een publiek of opdrachtgever.
Verkent de mogelijkheden die de (freelance)
markt hem biedt.
xBij IO heb ik mijn eerste freelancewerk gedaan. Ik kreeg hier te maken met alle aspecten van freelancen zoals het aandragen van onderwerpen en ideeën voor nieuwe producties.
ReflecterenBedenkt bij een gegeven thema een eigen
onderzoeksvraag en voert onder begeleiding
onderzoek uit. Reflecteert op functionele, juridische en ethische aspecten van zijn journalistieke attitude en handelen.
Bij de verkiezingsnacht was het hoofdthema de Amerikaanse verkiezingen. Hierbij heb ik de claim uitgezocht en met tips van Stern een artikel samen kunnen stellen. Ik moest mij hierbij zo neutraal mogelijk opstellen. Bij Innovation Origins reflecteerde ik vaak op mij eigen werk en werkhouding met mijn baas. Doordat ik hier een echte werkgever had, kreeg ik hier ook soms feedback op, dit hielp mij om op mijn eigen werk te reflecteren.
CompetentieNiveauMediadagen Dongemond collegeErvaringsweek opdracht
PublieksgerichtheidHeeft contact met het publiek om eigen producties te evalueren, om oog te krijgen voor nieuwsbehoeftes en om een bronnennetwerk uit te breiden. Baseert onderwerpen, invalshoeken en bronnen op verschillende doelgroepen. Geeft waar nodig om correcte wijze de aard/bedoeling van zijn producties weer.De workshop moest goed aansluiten bij de doelgroep om te zorgen dat ze hun aandacht niet zouden verliezen. Vooral bij deze doelgroep was het erg belangrijk dat de workshop heel actief was en ik niet te veel aan het woord was.De opdracht is bedoeld voor in de allereerste week van het eerste schooljaar. We moesten de opdracht zo opzetten dat het op hun interesses en vaardigheden aansloot. Dit hebben we gedaan door rekening te houden met de moeilijkheidsgraad van de opdracht.
ResearchenVerzamelt in teamverband binnen gegeven themagebieden relevante informatie uit schriftelijke en mondelinge Nederlands- en Engelstalige bronnen en beoordeelt deze op betrouwbaarheid. Bedenkt eerdere invalshoeken bij actuele gebeurtenissen.xIk maakte samen met de andere studentassistenten en Stern de Pagter deze opdracht. Samen zochten we alle informatie die we nodig hadden om de opdracht op te zetten.
ProducerenMaakt individueel en in teamverband eenvoudige zelfgekozen producties voor verschillende mediumtypen en doelgroepen en maakt daarnaast inhoudelijk complexere producties. Stemt Nederlands taalgebruik af op vorm. Plant en organiseert het journalistieke
werk op middellange termijn.
De competentie produceren staat beschreven als: ‘Je bent in staat om individueel en in teamverband informatie zorgvuldig en doelgericht te selecteren, ordenen en verwerken in beeld, tekst en geluid.’ Voor de workshop heb ik een presentatie gemaakt waarbij ik heel goed na moest denken wat belangrijk was voor de doelgroep. Ik moest een balans vinden in de informatie die belangrijk was om te vertellen, en wat te diepgaand zou zijn.We produceerden nepnieuws, accounts en informatie voor de studenten. De hele opdracht is eigenlijk een soort ingewikkelde productie van heel veel verschillende media.
VernieuwenBedenkt een vernieuwende journalistieke
werkwijze, vorm of dienst die aansluit bij de
behoeften van een publiek of opdrachtgever.
Verkent de mogelijkheden die de (freelance)
markt hem biedt.
xTijdens mijn functie als student-assistent heb ik geholpen met het opzetten van de opdracht voor de ontdekkingsweek m.b.t. factchecken. We zetten in een groep een een opdracht/speurtocht op waar de eerstejaars op een speelse manier kennis maken met factcheck-technieken.
ReflecterenBedenkt bij een gegeven thema een eigen
onderzoeksvraag en voert onder begeleiding
onderzoek uit. Reflecteert op functionele, juridische en ethische aspecten van zijn journalistieke attitude en handelen.
Na de eerste dag kon ik mijn presentatie nog aanpassen om nog beter aan te sluiten bij de doelgroep. Ik merkte wat werkte en wat niet werkte en kon hier nog aanpassingen in doen.Ik werkte tijdens dit project samen met de andere student-assistenten en Stern de Pagter. Het maken van de opdracht was verspreid over een lange tijd en het was een grote klus. Om uiteindelijk een goede opdracht neer te kunnen zetten, was het zaak om constant te reflecteren op onze gemaakte keuzes en onze voortgang.